26 mai 2009

Vocabulaire - Miaku (Tulongayi tshiluba)

Français-Tshiluba Abaisser .vt. kupuekesha; -s'abaisser, kupueka, kudipuekesha. abandon n.m. dilekela, dishiya. abandonner vt. kulekela, kushiya; kubènga. abattre vt. kushimbula, kuupula; kutàpa, kushipa; kutekesha muoyo; s'abattre, kupona, kuupuka, kudishinda. abcès n.m. tshiûjà. abeille nf. lubùlùbùlù. lunyiki. abhorrer vt. kubènga, kudiombola, kutshiina abîme n.m. lupongù lule, lubùyà, lubùwa-dijimbà abîmer vt. kunyanga, kuonesha; -s'abîmer, kunyanguka, kuona. abolir vt. kukosa" kukosesha; abolir... [Lire la suite]
Posté par akem à 19:00 - - Permalien [#]